Tấm lót bàn ăn bát đĩa chống nóng chống bẩn cách nhiệt

11.000