Pin tiểu to nhỏ AA và AAA tiện ich 9k

7.000

Pin tiểu to nhỏ AA và AAA

Sản phẩm có 2 phân loại hàng : AA và AAA

Pin tiểu to AA nguồn điện 1,5V

Pin tiểu nhỏ AAA nguồn điện 1,2V

Danh mục: Từ khóa: