Keo nến dùng cho súng bắn keo

1.500

 Keo nến dùng cho súng bắn keo

  • Keo nến dùng để dùng chung với hầu hết các loại súng bắn keo.
  • Kích thước keo 190x7mm. Phù hợp với loại súng shop bán nhé các bạn.
  • Keo nến có 2 phân loại hàng :
  • + Loại trong thẩm mỹ hơn, nhưng dính kém hơn loại đục
  • + Loại đục độ dính cao hơn, không thẩm mỹ bằng