Keo AB 2 thành phần dán đồng hồ đá linh kiện siêu chắc

13.000

Keo AB dán 2 thành phần AB siêu chắc dán đồng hồ, linh kiện

Keo AB 2 thành phần dán đồng hồ đá linh kiện siêu chắc

  • kết dính lắp đặt nhanh, không co rút, rất tốt.
  • keo ab để kết nối kim loại với kim loại, gỗ, sứ, nhựa cứng, ….
  • Có thể khoan, giùi lổ, giũa sau khi khô hoàn toàn.
  • keo ab chịu được nhiệt độ.
  • Kháng cự nước, dung môi, axít và kiềm.
  • Có thể sơn phủ.