Jack gộp mic và tai nghe

15.000

  • Đầu chia giắc loa chuẩn 3.5 từ 1 cổng ra 2 cổng
  • Đưa ra 2 đường âm thanh chuẩn 3.5.
  • Đầu chia rắc loa 3.5 ra 2 cổng. Bạn có thể dùng cho 2 đường ra loa âm thanh cho 2 hệ thống loa khác nhau tiện cho bạn không phải rút dây loa