Giá đỡ điện thoại gấp gọn

4.000

  • Giá đỡ có thể thu gọn để cầm đi mọi lúc mọi nơi
  • Vừa là giá kẹp thu gọn chống rối tai nghe
  • Khi không đỡ điện thoại thì thu gọn tai nghe => với giá chỉ bằng 1 lần gửi xe máy bạn đã sở hữu 1 sản phẩm vô cùng tiện ích