Cân điện tử mini cầm tay MAX 50kg đi chợ cao cấp

99.000