Tờ ghi nhớ học từ vựng ngoại ngữ Bộ thẻ FlashCard

14.000

  • Sổ tay có 100 tờ +-10% ( Do hàng Việt Nam làm thủ công đóng gói bằng tay nên số lượng có chênh
    lệch chút)
  • Sản phẩm có nhiều hình khách chat với shop để chọn mẫu hoặc shop giao mẫu ngẫu nhiên
  • Thích hợp làm sổ ghi chú, nhỏ gọn tiện lợi
  • Quà tặng dễ thương cho bạn bè