Bộ khuôn kẻ lông mày 24 kiểu – 24 chiếc

19.000

Bộ khuôn kẻ lông mày 24 kiểu – 24 chiếc

Bộ 24 chiếc khuôn vẽ lông mày cho phép bạn có được ba hình dạng lông mày khác nhau và giúp bạn tìm thấy khuôn mày lý tưởng một cách dễ dàng.

Cách sử dụng Bộ 24 khuôn kẻ lông mày

  1. Chải lông mày và chọn hướng dẫn vẽ bạn thích.
  2. Đặt những đường chấm đen khớp với sống mũi, chỉnh khuôn và cố định bằng ngón tay trỏ và ngón tay giữa.
  3. Kẻ mày theo hình dạng đã cố định, từ đầu đến giữa và cuối lông mày.
  4. Lặp lại các bước cho phần lông mày bên kia của bạn.