KÍCH THƯỚC GẠT MƯA KÍNH LÁI CÁC DÒNG XE Ô TÔ

STTHÃNG XETÊN XEĐỜI XEMÃ MÁYBÊN LÁIBÊN PHỤGHI CHÚ
AudiA3 Sportback2013-26″- 65cm18″- 45cmA964S/ AP18*AP26
AudiA42015-24″- 60cm20″- 50cmA298S/ AP20*AP24
AudiA5 Sportback2010-24″- 60cm20″- 50cmA298S/ AP20*AP24
AudiA62011-26″- 65cm21″- 53cmA639S/ AP21*AP26
AudiA7 Sportback2011-24″- 60cm20″- 50cmA298S/ AP20*AP24
AudiA82009-27″- 68cm21″- 53cmA587S/ AP21*AP27
AudiQ32011-24″- 60cm20″- 50cmA298S/ AP20*AP24
AudiQ52008-201324″- 60cm20″- 50cmA298S
AudiQ52013-24″- 60cm20″- 50cmA298S/ AP20*AP24
AudiQ72006-201526″- 65cm24″- 60cmA216S/ AP24*AP26
AudiQ72015-26″- 65cm20″- 50cmAP20*AP26
AudiTT2014-24″- 60cm21″- 53cmAP21*AP24
BMW1- Series2004-2011E81/E8720″- 50cm20″- 50cmA208S/ AP20*AP20
BMW1- Series201-F20/F2122″- 55cm18″- 45cmA011S/ AP18*AP22
BMW3- Series2009-2012E9024″- 60cm19″- 48cmA929S/ A930S/ AP19*AP24
BMW3- Series2012-F3024″- 60cm19″- 48cmA929S/ A930S/ AP19*AP24
BMW5- Series2003-2010E6024″- 60cm23″- 58cmA955S/ AP23*AP24
BMW5- Series2010-2016F1026″- 65cm18″- 45cmA524S/ AP18*AP26
BMW5- Series2016-G3026″- 65cm19″- 48cmA310S/ AP19*AP26
BMW7- Series2008-2015F01/F0226″- 65cm18″- 45cmA524S/ AP18*AP26
BMWX12009-2014E8424″- 60cm19″- 48cmA930S/ AP16*AP24
BMWX12015-F4826″- 65cm16″- 40cmA350S/ AP16*AP26
BMWX3-2010E8322″- 55cm20″- 50cmAP20*AP22
BMWX32010-F2526″- 65cm20″- 50cmAP20*AP26
BMWX52007-2011E7024″- 60cm20″- 50cmA970S/ A937S/ AP20*AP24
BMWX52013-F1524″- 60cm20″- 50cmA970S/ A937S/ AP20*AP24
BMWX62013-E7124″- 60cm20″- 50cmA970S/ A937S/ AP20*AP24
CadillacCTS2002-200722″- 55cm21″- 53cm
CadillacCTS2008-201322″- 55cm19″- 48cm
CadillacSRX2003-200922″- 55cm20″- 50cm
CadillacSRX2009-26″- 65cm16″- 40cmAO168AP26
CadillacXLR (Coupe)2003-20″- 50cm20″- 50cm
ChevroletCruze-201824″- 60cm18″- 45cm
ChevroletAveo2011-26″- 65cm16″- 40cm
ChevroletCaptiva2006- 201124″- 60cm16″- 40cmA154S
ChevroletTrax2017-26″- 65cm14″- 35cm
ChevroletOrlando2010-24″- 60cm19″- 48cm
ChevroletSpark 0.8-201122″- 55cm14″- 35cm
ChevroletSpark 1.2 Eco2017-24″- 60cm16″- 40cm
ChevroletColorado201822″- 55cm18″- 45cm
DaewooLacetti EX2004-200522″- 55cm19″- 48cm
DaewooLacetti200924” (600 mm)18” (450 mm)
DaewooLacetti SE201024″- 60cm18″- 45cm
DaewooGentra-201222″- 55cm16″- 40cm
DaewooLanos1997-19″- 48cm19″- 48cm
DaewooMatiz1998-200522″- 55cm14″- 35cm
DaewooNubira1997-20032220
DaihatsuCharade2010-24″- 60cm16″- 40cm
DaihatsuTerios2006-22″- 55cm18″- 45cm
FordEcosport2013-22″- 55cm16″- 40cmAP16* AP22
FordEcosport2018-22″- 55cm16″- 40cm
FordEscape2004-21″- 53cm19″- 48cm
FordEverest-201522″- 55cm18″- 45cm
FordEverest2018-24″- 60cm16″- 40cmAP16*AP24
FordFiesta2018-26″- 65cm16″- 40cmAP16*AP26
FordFocus-201726″- 65cm17″- 43cmA977S/ AP17*AP26
FordFocus2018-29:- 73 cm29″- 73cmAP29*AP29
FordTransit2824
FordMonedo-20142.0,2.522″- 55cm20″- 50cm
FordMonedo-20142,326″- 65cm20″- 50cmAP20*AP26
FordMonedo2018-28″-70cm28″- 70cmA101S/ AP28*AP28
FordMustang2015-201822″- 55cm16″- 40cmAP16*AP22
FordRanger-201022″- 55cm18″- 45cm
FordRanger2010-201524″-60cm16″- 40cm
FordRanger2016-24″-60cm16″- 40cmAP16*AP14
HondaAccord2008-24″-60cm22″- 55cm
HondaAccord2017-26″- 65cm18″- 45cm
HondaCivic2006-201126” (650 mm)23” (575 mm)
HondaCivic2017-26″- 65cm18″- 45cm
HondaCity-201624″- 60cm16″- 40cm
HondaCity2014 –26″- 65cm14″- 35cm
HondaJazz2008-26″- 65cm14″- 35cm
HondaHR-V2017-26″- 65cm18″- 45cm
HondaCR-Z2010-26″- 65cm20″- 50cm
HondaCR-V2013-26″- 65cm16″- 40cm
HyundaiGetz2009-201022″- 55cm14″- 35cm
HyundaiAccent-201022″- 55cm16″- 40cm
HyundaiAccent2016-24″- 60cm16″- 40cm
HyundaiAvante-201224″-60cm18″- 45cmAP18*AP24
HyundaiI1022”16”
HyundaiI20-201824″-60cm16″- 40cm
HyundaiI30201224″-60cm18″- 45cm
HyundaiSantafe-201524″-60cm18″- 45cm
HyundaiSantafe2016-201826″- 65cm14″- 35cm
HyundaiSonata-200522″-55cm20″- 50cm
HyundaiStarex-201726″- 65cm20″- 50cm
HyundaiVerna-201424″-60cm18″- 45cm
IsuzuDmax-201624″-60cm18″- 45cm
IsuzuDmax2017-22″- 55cm19″- 48cm
IsuzuMux2017-22″- 55cm18″- 45cm
JaguarXE2015-28″- 70cm17″- 43cmAP18*AP28
JaguarXF2015-28″- 70cm17″- 43cmAP18*AP28
JaguarXJ2010-23″- 58cm19″- 48cmAP19*AP23
JaguarF- Pace2016-201826″-65cm19″- 48cmA310S/ AP19*AP26
JaguarF- Type2013-201821″- 53cm21″- 53cm
KiaMorning2000-22″- 55cm16″- 40cm
KiaK32016-26″- 65cm14″- 35cm
KiaForte2008-201624″-60cm20″- 50cm
KiaCerato2004-201524″- 60cm16
KiaCerato2016 –2416″- 40cm
KiaCarens-201424 – 60cm16″- 40cm
KiaSedona2016-26″- 65cm18″- 45cm
KiaRio-201022″- 55cm16″- 40cm
KiaRio2011-201726″- 65cm16″- 40cm
KiaSorento2002-201024″-60cm18
KiaSorento2011-20142418
KiaSoul2015-24″-60cm20″- 50cm
KiaRondo2017-26″- 65cm26″- 65cm
KiaSportage-201524″-60cm18″- 45cm
KiaOptima2016-26″- 65cm14″- 35cm
LexusNX200t2017-26″- 65cm18″- 45cmA157S
LexusRX3502012-201826″- 65cm22″-55cm
LexusLX570-201824″-60cm22″-55cm
LexusCT 200h2011-26″- 65cm18″- 45cm
LexusGS 450h2012-24″-60cm19″- 48cm
LexusIS3502013-24″-60cm18″- 45cm
LexusLS2017-24″- 60cm16″- 40cm
LexusRX450h2015-26″- 65cm20″- 50cm
MazdaPremacy-201024″- 60cm16″- 40cm
MazdaBT502015-24″- 60cm16″- 40cmAP16*AP24
MazdaCX5-201724″- 60cm18″- 45cm
MazdaCX52018-24″- 60cm18″- 45cmA399S
MazdaCX92015-24″- 60cm18″- 45cm
Mazda22012-24″- 60cm14″- 35cm
Mazda3-201824″- 60cm18″- 45cm
Mazda6-201824″- 60cm18″- 45cm
MercedesA- Class2004-201226″- 65cm24″- 60cmAP24*AP26
MercedesA- Class2012-201524″- 60cm19″- 48cmA930S/ AP19*AP24
MercedesA- Class2016-24″- 60cm19″- 48cmAP205S
MercedesC- Class2003-2007W20322″- 55cm22″- 55cmA016S
MercedesC- Class-2014W20424″- 60cm24″- 60cmA826S/ A938S/ AP24*AP24
MercedesC- Class2015-W20522″- 55cm22″- 55cmA844S
MercedesCL- Class2006-2018W21627″- 68cm27″- 68cmA947S/AP28*AP28
MercedesCLA2012-2016W21724″- 60cm19″- 48cmA930S/ AP19*AP24
MercedesCLA2016-W21724″- 60cm19″- 48cmA205S
MercedesE- Class2003-2009W21126″- 65cm26″- 65cmA949S/ A948S/ AP26*AP26
MercedesE- Class-2014W21224″- 60cm24″- 60cmA826S/ A938S/ AP24*AP24
MercedesE- Class2016-W21324″- 60cm22″- 55cmA243S
MercedesGL- Class2007-2012X16428″- 70cm21″- 53cmAP21*AP28
MercedesGL- Class2012-X16626″- 65cm23″- 58cmA855S/ AP23*AP26
MercedesGLA2014-2015X15624″- 60cm19″- 48cmA930S/ AP19*AP24
MercedesGLA2016-X15624″- 60cm19″- 48cmA205S
MercedesGLC2016-X25322″- 55cm22″- 55cmA843S/ A844S
MercedesGLE2016-W16626″- 65cm23″- 58cmA855S/ AP23*AP26
MercedesGLK2008-2014W20422″- 55cm18″- 45cmA931S/ A932S/ AP18*AP22
MercedesGLK2016-W20422″- 55cm18″- 45cmA011S/ AP18*AP22
Misubishijolie24″- 60cm21″- 53cm
MisubishiMirage-201822″- 55cm14″- 35cm
MisubishiPajero22″- 55cm20″- 50cm
MisubishiPajero Sport2015 –22″- 60cm18″- 45cm
MisubishiTriton-201821″- 53cm19″- 48cm
MisubishiOutlancer-201826″- 65cm18″- 45cm
MisubishiGrandis-201228″- 70cm22″- 55cm
MisubishiZinger-201426″- 65cm14″- 35cm
MisubishiXpander26″16″
MisubishiLancer-200824″- 60cm18″- 45cm
NissanJuke2011-201722″- 55cm14″- 35cm
NissanLinvina/ Grand Livina-201024″- 60cm18″- 45cm
NissanMicra2010-21″- 53cm14″- 35cm
NissanMurano2008-26″- 65cm16″- 40cm
NissanNavara2014-24″- 60cm18″- 45cm
NissanQashai2006-201324″- 60cm16″- 40cmAP16*AP24
NissanQashai2014-26″- 65cm17″- 43cm
NissanSunny-201521″- 53cm14″
NissanSunny-201721″- 53cm19″- 48cm
NissanX- Trail2014-26″- 65cm14″- 35cm
PorscheCayenne-201726″- 65cm26″- 65cmA948S/ AP26*AP26
PorschePanamera-201724″- 60cm21″- 53cmAP21*AP24
RenaultKoleos-201724″- 60cm20″- 50cmAP20*AP24
RenaultFluence-201724″- 60cm18″- 45cmAP18*AP24
Range RoverEvopue2012-24″- 60cm21″- 53cmA209S/ AP21*AP24
Range RoverHSE2012-201624″- 60cm20″- 50cm
Range RoverSportage2016-24″- 60cm20″- 50cmA113S/ AP20*AP24
Range RoverDiscovery2017-24″- 60cm20″- 50cmA113S/ AP20*AP24
Range RoverDiscovery Sport2015-26″- 65cm20″- 50cm
Range RoverFreelander2012-MK224″- 60cm19″- 48cm
SuzukiCelerio2014-21″- 53cm14″- 35cm
SuzukiCarry 1.02010-16″- 40cm16″- 40cm
SuzukiAlto2008-201421″- 53cm17″- 43cm
SuzukiVitara2004-20″- 50cm16
SuzukiGrand Vitara2015-24″- 60cm16″- 40cm
SuzukiSwift2010-21″- 53cm18″- 45cm
SuzukiWargon R1997-20″- 50cm18″- 45cm
SubaruForester2013-26″- 65cm16″- 40cmAP16*AP26
SubaruForester-201224″- 60cm18″- 45cm
SubaruLegacy2008-26″- 65cm19″- 48cm
SubaruOutback2015-26″- 65cm17″- 43cm
SubaruTribeca2006-26″- 65cm20″- 50cm
SubaruLevong2014-26″- 65cm16″- 40cm
SubaruWRX2014-26″- 65cm16″- 40cm
ToyotaCamry (E,G,…)2007-24″- 60cm19″- 48cm
ToyotaCamry Q2014-26″- 65cm18″- 45cm
ToyotaAvalon2012-26″- 65cm20″- 50cmAP20*AP26
ToyotaAltis-200824″- 60cm18″- 45cm
ToyotaAltis2009-26″- 65cm14″- 35cm
ToyotaFortuner2015 –22″- 55cm16″- 40cm
ToyotaFortuner2005-201421″- 53cm19″- 48cm
ToyotaInova-201724″- 60cm16″- 40cm
ToyotaInova2018-26″- 65cm16″- 40cm
ToyotaHilux-201821-17″-
ToyotaZace1818
ToyotaPrado26″20″
ToyotaPrevia200626″- 65cm18″- 45cm
ToyotaLand cruiser2009-26″- 65cm20″- 50cm
ToyotaVios G200824″14″
ToyotaVios E2017-24″- 65cm14″- 35cm
ToyotaVios G, AT2017-24″- 60cm14″- 35cm
ToyotaVios E, GAT2012-201624″- 60cm14″- 35cm
ToyotaVios-201122″- 55cm16″- 40cm
ToyotaYaris2012-201624″- 60cm17″- 43cm
ToyotaYaris-201224″- 60cm14″- 35cm
Toyotawigo20192114
VolvoXC902015-201824″- 60cm20″- 50cmA298S/ AP20*AP24
VolvoXC902011-201424″- 60cm21″- 53cmA209S/AP21*AP24
VolvoXC602011-201626″- 65cm20″- 50cmA098S/ AP20*AP26
VolvoV902016-24″- 60cm20″- 50cmA298S/ AP20*AP24
VolvoS902016-26″- 65cm20″- 50cmA098S/ AP20*AP26
VolkswagenBeetle2011-22″- 55cm22″- 55cmAP22*AP22
VolkswagenPassat2016-26″- 65cm18″- 45cmA864S/ AP16*AP26
VolkswagenPassat2010-201524″- 60cm19″- 48cmA860S/ AP19*AP24
VolkswagenPolo2009-201724″- 60cm16″- 40cmA556S/ AP16*AP26
VolkswagenPolo2017-26″- 65cm18″- 45cmA864S/ AP16*AP26
VolkswagenScirocco2008-24″- 60cm19″- 48cmA980S/ AP19*AP24
VolkswagenTiguan2007-201524″- 60cm21″- 53cmA209S/ AP24*AP21
VolkswagenTiguan2016-26″- 65cm22″- 55cmAP22*AP26
VolkswagenTouareg2010-26″- 65cm26″- 65cmA943S/ A948S/ AP26*AP26
DaewooLACETTI CDX2011 – 201624” (600 mm)18” (450 mm)
DaewooLACETTI2007 – 200822” (550 mm)18” (450 mm)
HyundaiElantra-20062216
KiaSoul2009-201324″- 60cm20″- 50cm
SuzukiAPV2005-201718″- 45cm18″- 45cm
HyundaiI302007-201024” (600 mm)18″- 45cm
NissanTeana– 20102418
NissanTeana2010-20202618
HuyndaiTucson-20102416
HuyndaiTucson2011-20202616
KiaSorento2015-2616
VinfastFadil2018-2414
Mec16 chỗ2420
County29 chỗ2424
KiaSoluto2017-2614
HuyndaiElantra2007-2416
SuzukiErtiga2214
solati2624
suzukivan– 20081416
Vinfatlux2418
HuyndaiSonata2006-20102420
Hilander-20082218
HuyndaiSonata2010-20152618
SuzukiErtiga2214
KIAKIA pride cd52418
ChevroletVivant2003-2416
KiaCarens1999 – 20062419
HuyndaiSantafe2020 -20212616
fordLaser1999-20022018
KiaCarens2006 – 20122616
toyotaAvanza2616

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.